Vidensbank.nu

Udvalg for Sundheds IT (USIT) besluttede i 2018 at nedsætte fire arbejdsgrupper med særligt fokus på temaet data og digitalisering, som led i implementering af regionens innovationsstrategi. Den ene af arbejdsgrupperne har robotteknologi som tema. Det er arbejdsgruppernes opgave dels at være med til at sprede de gode og innovative ideer, der opstår ude på de enkelte afdelinger, og dels at udvikle nye initiativer, der skal være med til at sikre, at Region Syddanmark er i front, når det kommer til innovation og digitale løsninger.

Vidensdeling i Region Syddanmark

Da de bedste projekter skabes i et tæt samarbejde med de personer, der skal bruge løsningerne i hverdagen, er formålet med denne vidensbank at indsamle, udvikle og sprede de gode ideer. Ligger I inde med gode idéer til eller viden der kan understøtte et kommende projektforslag, der omhandler robotter, eller er I allerede i gang med et projekt eller har afsluttet et – så meld det gerne ind i denne nyoprettede vidensbank.

Tilføj dit projekt